Rancangan pelajaran ekonomi bagi tingkatan 6 atas 2012


download 174.09 Kb.
jenengRancangan pelajaran ekonomi bagi tingkatan 6 atas 2012
Kaca1/3
KoleksiDokumen
e.kabeh-ngerti.com > Ekonomi > Dokumen
  1   2   3

RANCANGAN PELAJARAN EKONOMI BAGI TINGKATAN 6 ATAS 2012

944 / 1 & 2


MINGGU

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN BERFIKIR

NILAI

AKTIVITI

DICADANGKAN


1

[4/1- 6/1]

2 & 3

[9/1 - 20 /1]


3 Penentuan Keseimbangan

Pendapatan Negara


  1. Konsep keseimbangan pendapatan negara
  1. Keseimbangan pendapatan negara bagi ekonomi dua sektor
   1. Pengganda  1. Keseimbangan pendapatan negara bagi ekonomi tiga sektor
Pelajar dapat:

 1. Menerangkan konsep keseimbangan pendapatan Negara

 2. Menerangkan maksud ekonomi dua sektor dan menjelaskan aliran pusingan pendapatan, suntikan dan bocoran.

 3. Menerangkan perbelanjaan penggunaan dan tabungan isi rumah dan pelaburan

 4. Menerangkan dan menentukan keseimbangan pendapatan negara tercapai

 5. Menerangkan maksud, faktor, proses dan rumus pengganda. 1. Menerangkan maksud ekonomi tiga sektor dan menjelaskan aliran pusingan pendapatan, suntikan dan bocoran.

 2. Menerangkan maksud dan fungsi serta kesan bagi jenis cukai dan perbelanjaan kerajaan.

 3. Menerangkan keseimbangan pendapatan dicapai melalui AE=AS dan suntikan = bocoran.

 4. Menerangkan rumus pengganda tiga sektor dan penggunaannya


1.Mendefinisikan


2. Menerangkan

3. Menjelaskan

4. Menghitung

5. Menghuraikan
1. Rasional


2. Rajin

3. Berbakti

4. Jujur

5. Patriotik
1. Tunjukcara
2. Aktiviti Kumpulan
Pembelajaran Aktif

* Mencari maklumat

 • data pendapatan

 • data keluaran

 • data perbelanjaan


* Membentang data

mengikut kaedah

mengira

pendapatan
* Membentang jadual

pengiraan dan rajah

keseimbangan
MINGGU

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN BERFIKIR

NILAI

AKTIVITI

DICADANGKAN4

[23/1-27/1]


5

[30/1 -3/2]
  1. Keseimbangan pendapatan

Negara dalam ekonomi terbuka(ekonomi empat sector)  1. Analisis keseimbangan pendapatan negara dalam keadaan harga berubah

1. Menunjukkan aliran pusingan

Pendapatan

2. Menerangkan ciri eksport dan Import

3. Menerangkan bagaimana keseimbangan

ditentukan dalam ekonomi empat sektor

dengan menggunakan kaedah ;
(i) pendekatan perbelanjaan dan

penawaran agregat.

(ii) pendekatan bocoran dan suntikan


4. Menerangkan kesan perubahan harga ke

atas AE

5. Mendefinisikan dan menerbitkan keluk

AD

6. Membezakan AD dan AE

7. Menerangkan mengapa keluk AD

bercerun negatif dan faktor peralihan

keluk AD

8. Mendefinisikan keluk AS

9. Menerangkan mengapa keluk AS bercerun

positif dan faktor peralihan keluk AS
1..Menerangkan


2..Mendefinisikan

3..Membezakan

4. Menjelaskan1..Bertanggung-

jawab


2..Berjimat-

cermat


3..Adil


4..BerdisiplinPembelajaran Aktif

1. Membina rajah

secara berwarna

2. Membuat peta

minda faktor

peralihan keluk

AD dan AS


3. .Pembentangan

4. Pelajar

menyediakan bahan pembentangan dalam bentuk ‘Power Point’ mengikut tajuk yang diberikan.

MINGGU

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN BERFIKIR

NILAI

AKTIVITI

DICADANGKAN6

[6/2-10/2]


PRA USBF 1

(3, 5, PRA U2)7

[13/2-17/2]

3.5.1 Keseimbangan AD=AS
Menerangkan keseimbangan pendapatan dicapai dengan analisis AD=AS


 1. Menjelaskan konsep lebihan AD dan AS
 1. Menerangkan perubahan keseimbangan pendapatan negara akibat daripada perubahan AD, perubahan AS dan perubahan serentak AD serta AS
 1. Pelajar menyediakan bahan

pembentangan Makroekonomi

dalam bentuk ‘ Power Point,1..Menerangkan

2..Mendefinisikan

3..Membezakan

4. Menjelaskan1..Bertanggung-

jawab
2..Berjimat-

cermat
3..Adil

4..BerdisiplinPembelajaran Aktif
1. Membina rajah

secara berwarna
2. Membuat peta

minda faktor

peralihan keluk

AD dan AS
3. .Pembentangan

- Pelajar

menyediakan bahan pembentangan dalam bentuk ‘Power Point’ mengikut tajuk yang diberikan.


  1   2   3

Share ing jaringan sosial


Similar:

Silabus mata pelajaran ekonomi sma

Atas rancangan undang-undang republik indonesia

Pakej percutian semester 1/2012

Prinsip perakaunan tingkatan 4 tahun 2017

Pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan dan kesempatan kerja...

Perbankan bagi perekonomian modern telah melakukan apa yang telah...

Indonesia Australia Partnership for Skills Development Travel and...

Indonesia Australia Partnership for Skills Development Travel and...

Pt trust finance indonesia tbk laporan posisi keuangan (neraca) 31 desember 2012 dan 2011

Skema perdagangan peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 5 tahun 2016

Ekonomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
e.kabeh-ngerti.com
.. Home