Pakej percutian semester 1/2012


download 19.63 Kb.
jenengPakej percutian semester 1/2012
KoleksiDokumen
e.kabeh-ngerti.com > Ekonomi > Dokumen


PAKEJ PERCUTIAN SEMESTER 1/2012

MAKROEKONOMI

TAJUK:PERANAN WANG DALAM EKONOMI

1. Jawab semua soalan di bawah.

1.

(a) Terangkan maksud nilai wang.    

 [2]
(b) Bagaimanakah nilai wang diukur.

[4]

2.

Huraikan jenis-jenis wang yang membentuk bekalan wang.   

[6]

3.

Bagaimanakah penggunaan wang dapat mengatasi kelemahan sistem barter?

[6]

4.

Terangkan konsep berikut:(a)  Wang hampir (b)  Wang sah(c)  Wang fiat 

 [6]

5.

Jelaskan tiga jenis institusi kewangan yang terdapat di negara anda.

[6]

6.

Bezakan konsep berikut:(a)  Syarikat kewangan dan bank perdagangan 

 
(b)  Rizab berkanun dan rizab mudah tunai. 

[6]

7.

Apakah yang dimaksudkan dengan Teori Kuantiti Wang? 

[6]

8.

'Bank Pusat sahaja berkuasa mengeluarkan wang tetapi bank perdagangan berkuasa mencipta wang’. Terangkan pernyataan ini. 

[6]

9.

Menurut Keynes, terdapat tiga tujuan masyarakat meminta wang. Terangkan tiga tujuan tersebut

[6]

10.

Seorang pelabur asing mendepositkan wang tunai RM10 juta ke dalam salah sebuah bank perdagangan di Malaysia. Apakah kesannya terhadap bekalan wang?

 

[6]

11.

(a) Apakah fungsi wang dalam sebuah ekonomi? 

[4]
(b) Bagaimanakah kenaikan tingkat harga umum boleh menjejaskan fungsi wang tersebut?

[6]

12.

(a) Bagaimanakah perubahan nilai wang dihitung?

[3]
(b) Apakah masalah yang mungkin timbul semasa menghitung perubahan nilai wang?

[7]

13.

(a) Terangkan maksud penawaran wang M1 dan M2.

[4]
(b) Bagaimanakah perubahan dalam penawaran wang dapat mempengaruhi kadar bunga?

[6]

14.

Jelaskan hubungan antara tingkat harga umum dengan penawaran wang. 

[10]

15.

Huraikan proses penciptaan kredit oleh sistem bank. Apakah andaian yang harus dibuat untuk menerangkan proses tersebut?

[10]

16.

Bincangkan faktor-faktor yang mengehadkan proses penciptaan kredit. 

[10]

17.

'Kenaikan kuantiti wang akan diikuti oleh kenaikan harga pada kadar yang sama’. Bincangkan pernyataan ini. 

[10]

18.

(a) Bagaimanakah jumlah permintaan wang dalam sebuah ekonomi ditentukan?

[6]

 

(b) Dengan melukis gambar rajah yang sesuai, terangkan kesan kenaikan permintaan wang terhadap kadar bunga. 

[4]

19.

 

'Pertambahan penawaran wang boleh mempengaruhi tingkat pendapatan negara’. Berdasarkan analisis Keynes, bincangkan pernyataan ini. 

 

[10]

20.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan perangkap kecairan

[4]

 

(b) Terangkan kesan pertambahan bekalan wang terhadap kegiatan ekonomi sesebuah negara dalam perangkap kecairan.

 [6]

 

2. Sila buat pembetulan sepenuhnya soalan Makroekonomi Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012.

Emel saya:ayusmap@yahoo.com


Share ing jaringan sosial


Similar:

Rancangan pelajaran ekonomi bagi tingkatan 6 atas 2012

Mata Kuliah sks semester

Soal ujian akhir semester II

Pt trust finance indonesia tbk laporan posisi keuangan (neraca) 31 desember 2012 dan 2011

Lampiran : dokumen 2 kurikulum smp negeri 2 tenggarong mata pelajaran...

Ekonomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
e.kabeh-ngerti.com
.. Home