1. 2 Sejarah Perkembangan Teknologi Maklumat Peringkat Pertama tahun1940- tahun 1949


download 217.91 Kb.
jeneng1. 2 Sejarah Perkembangan Teknologi Maklumat Peringkat Pertama tahun1940- tahun 1949
Kaca1/6
KoleksiDokumen
e.kabeh-ngerti.com > Gambar > Dokumen
  1   2   3   4   5   6
 1. PENDAHULUAN

  1. Apa Itu Teknologi Maklumat.


Berdasarkan Philip’s Encyclopedia(Comprehensive Edition 2001), takrifan “teknologi maklumat” (Information Technology) ialah : “ Computer and telecommunications technologies used in processing information of any kind word processing, the use of a database and the sending of electronic mail(e-mail) over a computer network all involve the use of information technology. Television stations employ information technology to provide viewers with teletext services. IT has revolutionized retailing and banking through the development of computer-aided manufacture (CAM).”1

Daripada takrifan di atas, boleh dikatakanlah teknologi maklumat ialah penggunaan teknologi telekomunikasi dan komputer untuk memproses segala bentuk maklumat, yang mana termasuk penggunaan e-mail dan penyimpanan pangkalan data yang melibatkan rangkaian komputer. Selain itu, stesyen televisyen pula membekalkan perkhidmatan maklumat dalam bentuk teletext kepada penontonnya. Teknologi maklumat juga telah memberi pembaharuan dalam urusniaga dan perbankan melalui perkembangan pengeluaran berasaskan komputer.

Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang sentiasa merubah corak kehidupan masyarakat seluruh dunia sememangnya turut menyelinap dan mempengaruhi teknologi-teknologi lain. Kelebihan teknologi yang sentiasa mengalami proses evolusi seharusnya mampu dimanfaatkan oleh penduduk negara ini yang kini semakin bersedia menerima perubahan, demi mencapai wawasan 2020 yang akan meletakkan negara kita sebagai salah satu daripada negara maju di mata dunia.Ini dapat dibuktikan dengan usaha Malaysia yang berterusan dalam pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah meletakkan negara setanding dengan pusat ICT terkenal di dunia.Memandangkan pengaruh dan kepentingan teknologi maklumat memberikan kesan yang dominan atas umat manusia, tugasan ini dibentangkan untuk mengelupas keperluan serta cabaran yang ditimbulkan oleh isu teknologi maklumat.

1.2 Sejarah Perkembangan Teknologi Maklumat
Peringkat Pertama - tahun1940- tahun 1949


 • 1943: Colussus, sebuah komputer yang boleh mendekod telah beroperasi

 • 1944: Howard H. Aiken, pengaturcara pertama di united state telah boleh menjalankan pengaturcaraan MARK 1.

 • 1942-1946: Eckert dan Mauchly telah mempamerkan komputer elektrik yang pertama di dinia yang dinamakan ENTAC di University of Pennsylvaniaia’s Moore School of Electrical Engineering. Entac dicipta untuk kegunaan askar US yang digunakan untuk pengiraan ballistic. Entac boleh menyimpan gambar basar (180k).

 • 1945: Konrad Zuse telah menyiapkan ZUSE Z4.

 • 1945: Arthur C. Clarke mengumumkan konsepnya, geosychronous orbit communications satelite yang banyak membatu dalan dunia tanpa wayar.
________________________________________________________________________

1. Anthony's History of Information Technology (IT) Anthony Gordon and John Nelson, Digital Equipment Corporation 1997


 • 1947: Bell telephone Laboratories telah mencipta transistor. Ia kemudian diperkembangkan lagi sebagai penganti tube vakum. John Bardeen, William Shockley dan Walter Brattain akan mengongsikan anugerah Nobel kerana telah mencipta trasistor pada tahun 1956.

 • 1947: International telecommunication Union (ITU) telah mengadakan Plenipotentiary Conference di Atlantic City.

 • 1947: ITU telah menjadi agency khas untuk United Nations.

 • 1948: Claude E. Shannon mengumumkan teorinya yang berkait dengan informasi, telah mengukuhkan lagi pemahaman pakar- pakar tentang proses perhubungan elektronik pada ketika itu.Peringkat kedua - tahun1950- tahun 1959

 • 1951: Pemington Rand telah melancarkan jualan komputer yang pertama- UNIVAC. Katanya, “ komputer yang saya jualkan kepada Census Bureau dan General Electric. Six mempunyai berat sebanyak 16,00 pound masing- masing dan ia akan beroperasi 1000 arahan per saat. Model ini kemudiannya telah digugurkan pada tahun 1957.

 • 1952: Grace Hopper, seorang pekerja Remington- Rand yang juga berserta dalan penciptaan UNIVAC, telah mengumamkan konsepnya tentang penggunaan semula perisian dalam bukunya yang bertajuk “The Education of a Computer”.

 • 1952: IBM menghasilkan komputer 701 untuk membantu kerajaan US dlam peperangan US dengan Korea.

 • 1953: IBM 650 dikeluarkan dan ia sekarang telah menjadi “modael T” IBM

 • 1954: GE membeli Remington-UNIVAC pertama yang bukan kerajaan.

 • 1955: Tansistor yang dibuat daripada semikonduktor telah dihasilkan untuk mengantikan tube dalam penghasilan komputer. Penghasilan transistor pertama oleh Bell Laboratory telah menandakan permulaan generasi komputer kedua.

 • 1956: Geneva – CCIF ITU dan CCIT telah bergabung dan menghasilkan CCITT.

 • 1956: Kabel kommunikasi bawah laut pertama yang berterasakan grade- suara telah digunakan di Transatlantic.

 • 1956: Consent Decree limits ATT’s mengambil bahagian dalam non-regulated businesses seperti telekomunikasi antarabangsa dan komputer.

 • 1957: FCC Hushaphone Decision membenarkan lebihan alat untuk alat- alat telekomunikasi.

 • 1957: Program FORTRAN yang pertama telah dituliskan untuk IBM 704.

 • 1957: Pelancaran satelit bumi pertama di Russia Sputnik-1 pada 4hb October. Pada masa yang sama, US mendirikan kumpulan ARPA (Advanced Research Projects Agency)yang diketuai oleh Department of Defence untuk menjadikan US pemimpim dalam sains dan teknologi dalam hal- hal askar.

 • 1958: Bell Labs. Sekali lagi menciptakan Laser yang digunakan dalam komunikasi fiber optik.

 • 1958: IBM melancarkan komputer valve-powerednya yang terakhir, IBM 709.

 • 1958: UNIVAC mengeluarkan trasistor komputer komersial yang pertama, model 80.

 • 1958: Control Data Corporation's Seymour Cray mendesignkan CDC 1604 untuk pertumbuhan pasaran superkomputer.

 • 1958: SAGE(Semi-Automatic Ground Environment) diinstallkan untuk pertahanan udara di McGuire AFB, NJ.SAGE dan projek Whirlwind memberikan kebaikan major dalam teknologi komunikasi data.

 • 1959: Texas Instruments dan Fairchild semiconductortelah menghasilkan intergrated circuit.

 • 1959: Grace Hopper mencipta bahasa komputer, COBOL.20 atau COmmon Business Oriented Language.

 • 1959: FCC telah mengumumkan “Above890” yang membebaskan spectrum untuk kegunaan non- ATT.

 • 1959: Xerox menguasai pasaran fotokopi.

Peringkat ketiga - tahun1960- tahun 1969

 • 1960: Disember, Eisenhower Direct NASA telah mengambil alih pengurusan pembangnan komunikasi satelit.

 • 1960: ECHO, projek komunikasi satelit yamg pertama NASA telah dilancarkan pada 12, August. ECHO ialah satelai pasif yang membalikan gelombang radio ke muka bumi. Pada awal 1950-an, Navy telah menggunakan bulan sabagai reflektor pasif.

 • 1960: Lasar diperkembangkan.

 • 1961: President J.F. Kennedy mengumumkan tujuannyan untuk meletakkan manusia di muka bulan yang membuktikan kuasa US dalam komunikasi antarabangsa.

 • 1962: Paul Baren of Rand telah menbambangkan idea network pengagihan dan packet-switching.

 • 1962: ATT’s Telster dilanarkan dan pada hari yang sama, aktiviti yang dijalankan di US bolah ditayang secara siaran langsung melalui televisyen di Perancis.

 • 1962: Sistem Bell telah menkomplitkan T1 Carrier.

 • 1962: Kongresmeluluskan Akta komunikasi 1962 yang mengabungkan usaha ATT, NASA dan Department Kawalan untuk menghasilkan Comsat pada 1 Feb, 1963

 • Konferen Komunikasi Ruang Radio Dunia ITU diadakan.

 • Sebuah pertubuhan gabungan 19 negara yang diketuai oleh Comsat US dari INTELSAT untuk menyediakan kawasan perhubungan satelit.

 • 1964: ATT menyediakan transcontinental Picturephone call antara New York dan California. • 1964: IBM 360 diperkenalkan dan dengan capatnya ia menjadi komputer mianframe yang standard. Pada pertengahan 80-an, disenden IBM 360 mengaut keuntungan $100 billion untuk IBM.

 • 1964: Sistem SABRE disiapkan untuk Amerika Airlines.

 • 1965: Intelsat melancarkan satelit komunikasi komersial dunia yang pertama, Early Bird, untuk servis Atlantic Ocean Region.

 • 1965: Mesin ruangan telah menghantarkan gambar pertama dari Mars. Mesin itu menyeberangi Mars dalam 1000km (6200 miles). 21 gambar telah dihantarkan.

 • 1965: Robert Moog telah mencipta alat synthesizer elektrik.

 • 1966: Federal Communication Commission (FCC) melancarkan komputer inquiry yang pertama untuk berespon kepada kekurangan data komunikasi.

 • 1968: Doug Engelbart mendemonstrasikan word processor dan hypertext peringkat awal.

 • 1968: Gordon Moore and Robert Noyce memulakan Intel.

 • 1968: Carterphone Decision oleh FCCmembenarkan peralatan non-telco untuk ditambahkan ke dalam network.

 • 1969: Xerox mencipta Palo Alto Researh Center- Xerox(PARC) untuk mengeksplotasikan “informasi arkitetual”.

 • 1969: ARPANET digunakan secara online.

 • 1969: MCI menerima kebenaran untuk mensetkan perkhidmatan gelombang mikro antara St. Louis dan Chicago. FCC's Specialized Common Carrier Decision membenarkan penyewaan talian untuk disambungkan ke network.

 • 1969: INTELSAT memenuhi kehendak Arthur C. Clarke untuk mengestablishkan sistem komunikasi global yang pertama, membolehkan satelit global berada dalam lingkungan termasuk Atlantic, Pacific, dan Indian Ocean Regions.

 • 1969: INTELSAT menyediakan linkungan televisyan Apollo untuk %)) million penonton di seluruh dunia. Nixon membuat panggialn yang terlama di dunia.

Peringkat keempat - tahun1970- tahun 1971

 • 1970: ALOHAnet telah dikembangkan oleh Abrahamson, Universiti of Hawaii.

 • 1970: Fairchild Semiconductor memperkenalkan cip RAM yang mempunyai256-bit dan kemudiannya, Intel memperkenalkan cip RAM 1K dan 4004, mikroprosesor 4-bit.

 • 1970: Bekas pekongsi IBM Gene Amdahl memulakan Komputer Amdahl dengan bantuan daripada computer manufacturers Nixdorf (Germany) dan Fujitsu (Japan) serta venture capitalists Heizer Corporation (USA). Mereka kemudiannya menjadikan IBM compatible computers lebih hebat daripada komputer IBM.

 • 1970: IBM meletakkan "floppy disk" drive yang pertama dalam sistem komputer 3740.

 • 1971: Bill Gates dan Paul Allen dari Traf-O-Data memjualkan sistem analisis traffic komputer mereka.

 • 1971: Steve Jobs dan Steve Wozniak mendirikan dan menjual "blue boxes".

 • Komputer Inquiry yang pertama dari FCC membezakan antara "online" timesharing services dan communications services tetapi tidak mempengaruhi atau menjejaskan datacom.

 • 1971: NCP, protokol yang mula-mula oleh ARPAnet mengukuhkan lagi penghasilkan TCP/IP.

 • 1971: Rank Xerox memasarkan telecopiernya yang pertama.

 • 1971: Sony memperkenalkan U-Matic VTR.

 • 1972: Open Skies Decision of 1972 daripada FCC memansuhkan undang- undang yang tidak membenarkan penggunaan perkhimatan satelit tempatan selain daripada ATT.

 • 1972: Al Alcorn mencipta Pong dan ia memjadi videogame pertama Atari.

 • 1972: April, Intel memperkenalkan 8008, satu 8-bit microprocessor yang pertama.

 • 1972: Gary Kildail menulis PL/M, satu bahasa pengatucaraan yang berlevel tinngi untuk digunakan oleh Intel microprocessor

 • 1973: March, Bob Kahn mengenalpasti beberapa masalah Internet ,memulakan program research Internet di ARPA. Bob Kahn dan Vint Cerf membangunkan idea basik untuk Internet dan mempersembahkan mereka dalam INWG di Universiti of Sussex, Brighton, UK pada September.

 • 1973: ARPAnet menambah kepada to 15 nodes (23 hosts): UCLA, SRI, UCSB, U of Utah, BBN, MIT, RAND, SDC, Harvard, Lincoln Lab, Stanford, UIU(C), CWRU, CMU, NASA, Ames.

 • 1973: 16, Febuari, A. McKenzie memperkenalkan RFC #454 "File Transfer Protocol". ARPA.

 • 1973: Ken Thompson dan Dennis Ritchie mempersembahkan kertas kerja mereka tentang UNIX.

 • 1973: Barcodes digunakan oleh UPC (Universal Products Code).

 • 1974: BBN mulakan public packet-switched network yang pertama- Telenet.

 • 1974: INTELSAT mengimplemenkan perkhidmatan suara digital antarabangsa yang pertama di dunia.

 • 1974: Semua ARPAnet mula menggunakan Network Control Protocol (NCP), selapas TCP/IP.

 • 1974: ARPAnet lebihkan 3 kali ganda sizenya untuk 15 nodes and 23 hosts.

 • 1947: Floppy disk 8-inchi dihasilkan.

 • 1974: Konferen antarabangsa yang pertama tentang komunikasi komputer diadakan di Washington, DC dan mendemonstrasikan ARPAnet.

 • 1947: Ray Tomlinson melaburkan dalam electronic mail danmenghantarkan e-mail yang pertama dalam ARPAnet.

 • 1974: Norway dan England ditambahkan ke dalam ARPAnet dan ia dijadikan network antarabangsa.

 • 1974: Vinton Cerf dan Bob Kahn dari ARPAnet menpublishkan satu penjelasan tentang TCP, suatu intermet protokol. Pada hujung thun ini, ARPAnet berkembang kepada 62 hosts.

 • 1974: Robert Metcalf, Harvard Ph.D. menulis thesis tentang ethernet.

 • 1974: INTELSAT menghidupkan "Hot Line", satu link yang menyambung terus The White House kepada Kremlin.

 • 1974: Ted Nelson mencipta "hypertext" untuk menandakan dokumen yang berdinamik.

 • 1975: Popular Electronics menandakan kepentigan MITS Altair 8800 sebagai komputer peribadi yang pertama pada January. Paul Allen and Bill Gates membangunkan BASIC untuk Altair 8800. Microsoft dilahirkan.

 • 1957: Selapas VCR (video recorder) yang pertama dihasilkan pada 1951, yang membenarkannyan menayangkan tape magnetik, SONY mengeluarkan sebuah home system yang bernama "Betamax" ke pasaran.

 • 1975: Amdahl Computer menawarkan 470 V/6 , sejenis IBM compatible computer IBM . IBM bertanggungjawab untuk mengurangkan hagar sempena kampen Fear, Uncertainty and Doubt (FUD).

 • 1975: IBM memasarkan laser printers.

 • 1975: BBN membuka Telenet, satu version komersial ARPANETyang dibawa oleh GTE.

 • 1975: Sony memasarkan VCR Betamax.

 • 1975: Pengurus operasi Internet ditransferkan ke DCA (now DISA).

 • 1976: FCC memulakan Second Computer Inquiry di sebalik Specialized and Competitive Common Carrier Proceedings.

 • 1976: Graphnet dan Telenet file disediakan begitu juga dengan , facsimile dan VANs.

 • 1976: Atari dijual kepada Time-Warner dengan harga sebanyak US$28 million.

 • 1976: Steve Job dan Wozniak memulakan komputert Apple.

 • 1976: Steve Job and Wozniak start Apple Computers.

 • 1976: Cray 1 supercomputer dipasarkan.

 • 1976: Digital Equipment Corporation's 1976 mencipta VAX II, satu version Digital's PDP-11 minicomputer yang telah dibaiki. VAX (Virtual Address Extension) boleh run lebih kurang semua program PDP-11.

 • 1977: Formula RAND yang original tentang pakej networking 3 hala didemonstrsikan olh ARPA, membuktikan kepentingan kepada kegunaan penaskaran.

 • 1977: THEORYNET dicipta di University of Wisconsin menghantar electronik mail ke lebih daripada 100 orang researchers.

 • 1978: Philips mengofferkan Laserdisc.

 • 1979: Dan Bricklin mengembangkan pragram spreadsheet yang pertama bernama Visicalc. Ia dipasarkan pada bulan Oktober dan ia telah mencapai kejayaan dengan begitu cepat.

 • 1979: University of North Carolina di Chapel Hill dan University Establishes USENET dengan UUCP (Unix to Unix Copy Program) link.

 • 1979: Anthony Pennings merupaka pengguna pertama EIES, Electronic Information Exchange System.

 • 1979: The first MUD dikembangkan di the University of Essex.

Peringkat kelima - tahun1980- tahun 19892

 • 1980: Apple menguasai 50% pasaran komputer peribadi.

 • 1980: Microsoft diminta oleh IBM untuk membangunkanBASIC untuk PCnya.

 • 1980: August, PC IBM dipasarkan.

 • 1980: Spacecraft pertama INTELSAT V dilancarkan.

 • 1980: T3 Carrier System yang di offer oleh AT&T pada tahun 1981: BITNET, the Because Its Time (There) NETwork" dimulakan sebagai cooperative network di City University of New York. Ia menyediakan electronic mail dan listserv servers untuk menyebarkan maklumat. __________________________________________________________________

2. History of IT Anthony J. Pennings, PhD, Division of Communication and the Arts, New York 2001.

 • 1981: Second Computer Inquiry membuat keputusan bahawa Bell system boleh menyediakan seivis DP juga. FCC mendefinisikan 2 jenis sevis komunikasi:

 1. Basic: tariffed and regulated

 2. Information and signal services which are not regulated.

  • 1981: MIDI (Musical Instruments Digital Interface) digunakan.

  • 1981: CD- players dan compact disks yang pertama dipasarkan. Disket- disket ini dibaca oleh sistem laser.

  • 1982: INWG mengestablish TCP/IP (Transmission Control Protocol and Internet Protocol) sebagai standard untuk ARPANET. Ini membawa kepada salah satudefinisi pertama untuk Internet, segagai gabungan satu set network, terutamanya mereke yang menggunakan TCP/IP.

  • 1982: Nairobi - ITU Plenipotentiary Conference diadakan. Independent Commission untuk World-Wide Telecommunications Development dikembanhkan.

  • 1982: ATMs (Automated Teller Machines) mula digunakan oleh bank.

  • 1982: Justice Department's MFJ (Modified Final Judgment) telah mendirikan 22 uah Bell Operating Companies (BOC), 7 buah Regional Bell Operating Companies (RBOC) dan AT&T.

  • 1982: Time magazine mula memasukkan "Man of the Year Issue" ke dlam komputer.

  • 1983: World Communications Year (WCY).

  • 1983: 1 January, ARPAnet menukarkan NCP kepada TCP/IP.

  • 1983: Bjarne Stroustrup mencipta bahasa komputer yang begitu popular, C++.

  • 1983: Berkeley memulakan Unix 4.2 BSD yang dioperasikan oleh TCP/IP. ARPAnet mengandungi 500 host.

  • 1983: Semua komputer yang disambung ke ARPAnet diminta menggunakan TCP/IP.

  • 1984: Apple Computer memulakan Komputer Macintosh dengan satu one-time Ridley Scott commercial semasa Super Bowl football game.

  • 1984: President Reagan membenarkan satu kompetition antarabangsa untuk INTELSAT selepas diminta oleh Orion.

  • 1984: DNS (Domain Name Server) diperkenalkan. Bilangan host telah mencecah 1000.

  • 1985: U.S. National Science Foundation (NSF) mengestablish 5 buah pusat supercomputer dan mengalakkan para saintis mengongsinya.

  • 1985: Motorola mengumumkan satu 32-bit 25MHz microprocessor , 68040.

  • 1985: Steve Jobs meninggalkan Apple dan mulakan NEXT.

  • 1985: Asia TELECOM 85 ITU- pameran telekomunikasi secara keseluruhan yang pertama di Asia dan Pacific region.

  • 1986: Apple memperkenalkan Hypercard, sejenis produk Hypermedia yang pertama.

  • 1986: Africa TELECOM 86 ITU- pameran telekomunikasi secara keseluruhan yang pertama di Africa region.

  • 1986: Tabung NSF funded merupakan tulang belakang network (NSFNET) dangan satu backbone speed 56Kbps.

  • 1986: NSF mengestablish 5 buah pusat super-computing untuk memperuntukkan satu high-computing power untuk semua. (JVNC@Princeton, PSC@Pittsburgh, SDSC@UCSD, NCSA@UIUC, Theory Center@Cornell). Bilangan Internet mencecah 5000. Network News Transfer Protocol (NNTP) dicipta untuk meninkatkan Usenet news performance atas TCP/IP.

  • 1986: Space Shuttle melancarkansatelit komersial payload yang pertama.

  • 1987: NSF menanda satu persetujuan untuk menguruskan NSFNET backbone dengan IBM, MCI, dan Merit Network, Inc.

  • 1987: Bilangan Internet mencapai 10,000.

  • 1987: George Lucas memulakan LucasArts.

  • 1988: IRC Internet Relay Chat telah ditulis oleh Jarkko Oikarinen. NSFNET backbone upgraded kepada T1 (1.544Mbps).

  • 1988: 1, November Internet bugs menganggu Net, mempengaruhi 6,000 daripada 60,000 dalam Internet.

  • 1988: World Wide Web dibangunkan dan dimulakan di CERN.

  • 1988: PCMCIA Kad Memory dicipta.

  • 1988: VPL mencipta DataGlove untuk kegunaan Virtual Reality.

  • 1989: Bilangan Internet menlebihi 100,000.

  • 1989: INTELSAT melancarkan INTELSAT Vinya yang pertama - siri spacecraft, iaitu satu satelit yang terbesar dan terkomplek pada masa itu.

  • 1989: Nintendo memperkenalkan Gameboy.
  1   2   3   4   5   6

Share ing jaringan sosial


Similar:

Sejarah perkembangan akuntansi di indoneisa

Sejarah perkembangan hukum perbankan syariah di indonesia

Perkembangan teknologi yang diterapkan dalam perbankan

Abstrak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi demikian cepat dan canggihnya

Abstrak perkembangan teknologi informasi mempunyai dampak yang sangat...

Abstrak Dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang pesat...

Sejarah akuntansi merupakan sejarah internasional. Akuntansi telah...

Hubungan antara Partisipasi dalam Pengembangan Sistem Informasi dengan...

Dalam dunia modern masa kini teknologi semakin berkembang pesat terutama...

Hari Persekolahan Penggal 1 Bahagian Pertama bermula 10 sehingga 12 10

Ekonomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
e.kabeh-ngerti.com
.. Home